Óvodás csoportok

Süni csoport

Óvónők: Huszka Eszter
                Herr Mária

Dajka:     Bihariné Kovács Tímea

„Mi zörög a kertben a száraz fű közt?

Mocorog a gombszemű sündisznó.

Sárkefe sörte a sapkája,

Drótkefe tüske a bundája.”

 

Nagy csoportos Sünik vagyunk. 27-en járunk a csoportba: 12 kislány és 15 kisfiú.

Napközben nagyon szívesen rajzolunk, gyurmázunk, kézimunkázunk, gyönyörű várakat építünk. Örömünket leljük a babakonyhai, babaszobai szerepjátékokban, szeretünk mesekönyvet nézegetni és meséket hallgatni. Igazi boldog óvodások vagyunk, vidáman, biztonságban telnek napjaink. Szívesen jövünk a Süni csoportba, mert mindig változatos játékokkal játszhatunk, érdekes tevékenységekben vehetünk részt. Könnyű minket motiválni, minden iránt érdeklődünk, hamar barátkozunk.

Nagyon szeretünk mozogni, szeretjük a természetet, sokat kint tartózkodunk az udvaron, járunk sétálni, kirándulni.

Csodálatos, kiegyensúlyozott óvodáskort biztosítanak számunkra az óvó nénik és a dajka néni.

Egyéni ütemben fejlődhetünk, az alkotott szabályok tevékennyé, önállóvá tesznek bennünket.

Fontosnak tartják számunkra, hogy megismerjük környező világunkat, és abban tájékozódni tudjunk. Olyan programokat, tevékenységeket terveznek, melyekkel felkeltik kíváncsiságunkat, s így közvetlen megtapasztalással egyre több tudásra tehetünk szert.

Mókus csoport

Óvónők:

Márkusné Tóth Ibolya

Pencsné Adorján Katalin

Dajka:

Kántor Cecíia

Pedagógiai asszisztens: Kreszl Krisztina

A csoport indulója: Mókus-induló

 

„Erre csörög a dió.

Arra meg a mogyoró.

Mogyoró bokrok, diófák

Mókus füttyös domb alják!”

 

Csoportunk vegyes életkorú gyerekekből áll. Háromtól hét éves korig járnak hozzánk, így lehetőség van arra, hogy testvérpárok együtt töltsék óvodás éveiket. Ez az összetétel számos játékot és nevelési helyzetet kínál az óvodai élet során, s ettől lesz olyan színes és gazdag a csoport mindennapja. Kedves, barátságos, családias légkör jellemző csoportunkra, hiszen nálunk az élet csupa játék, vidámság, kirándulás. Sokszor megyünk sétálni, tapasztalatszerző, élménydús programokat szervezünk néha szülőkkel együtt. Jellemző ránk, hogy a gyerekek érdeklődésére alapozva játékosan adjuk át az ismereteket, sokféle módon feldolgozva. Heti két alkalommal tartunk anyanyelvi nevelést. Játékos formában megmozgatjuk, ügyesítjük a beszéd és hangképző szerveket. Úgy érezzük, az együtt szerzett élmények megalapozzák, bővítik a gyerekek ismeretét. Fontosnak tartjuk az érzelmi, szociális kompetenciát és személyiségük fejlesztését. Szeretnénk, ha az óvodai nevelés végére a gyermekek minden területen iskolaéretté válnának.

 

Méhecske csoport /3./

Óvónők:  Pinczési-Pál Klaudia /Dia/
                 Kecskésné Herr Mónika

Dajka:      Béri Béláné /Éva/

 

„Betértem a méhesbe,
mézre vágytam, lépesre,
hogy tegyem a mézesbe.

Alig néhány lépésre
rám szállott egy méhecske:
Hová lett a mézecske?!

Én így szóltam: Méhecske,
ne szívd magad lépesre,
elviszem a mézesbe!

Megenyhült a méhecske:
Nem csente el a medve?!
Azt hittem, ő megette!

Dehogy járt erre medve!
Ám egy lépes-mézesre
vendégem vagy méhecske!”

 

A Méhecske csoportba /Bienengruppe/ csupa jókedélyű, derűs gyermekek járnak. 30 vegyes életkorú gyermek alkotja ezt a németes óvodai csoportot. Nagycsoportos gyermekeink sokat segítenek kisebb csoporttársaiknak a nap folyamán, jellemző rájuk az együttműködés, elfogadás. A gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével játékos formában valósulnak meg a tevékenységek magyar és német nyelven egyaránt, melyre gyermekeink nagyon fogékonyak. Fontosnak találjuk a nyugodt, elfogadó, szeretetteljes légkör biztosítását, a tartós baráti kapcsolatok kialakítását, fejlesztését és a pozitív életszemléletet. Célunk az önállóság erősítése, a szociális, társas kapcsolatok kibontakoztatása és az életre nevelés. Programjainkba, kirándulásainkba, közös élményszerzéseinkbe mindig beépítjük a német nemzetiségi nevelést, mely színesebbé, változatosabbá teszi mindennapjainkat. Szoros kapcsolatban állunk a Német Kisebbségi Önkormányzattal, fellépünk városunk rendezvényein.

Maci csoport /4./

Óvónők:

Vaszari Gáborné

Viszti Patrícia

Dajka:

Sárdi Gabriella

 

Csoportunk vegyes életkorú csoport. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek az óvodában eltöltött idejük alatt nyugodt, barátságos, biztonságos, szeretetteljes légkörben legyenek. Ehhez nélkülözhetetlen az óvónő nyugodtsága, a gyermekek iránti szeretete, illetve példamutató magatartása. A gyerekek számára egyénileg mindig lehetőséget biztosítunk azon percekre, mikor megoszthatják velünk élményeiket és érzéseiket. Közös tevékenységek alkalmával bővítjük a gyermekek közösségi érzéseit. Célunk, hogy a pozitív tulajdonságok erősödjenek, a negatív tulajdonságaikat javítjuk. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek az óvodában fogadják el egymást, legyenek egymással barátságosak. Törekszünk arra, hogy a csoportszoba esztétikus, barátságos legyen. Csoportszobánkat mindig az évszaknak és az ünnepeknek megfelelően díszítjük.

 

Katica Csoport

7. csoport

Óvónők:       

Molnár Réka (Réka néni)

Gombos Renáta ( Reni néni)

Dajka:          

Hegedűs Renáta (Renáta néni)

Pedagógiai asszisztens: 

Pajor Andrea (Andi néni) 

 

A katica csoportba 29 kis katica jár. Életkorukat tekintve  középső -nagycsoportnak mondható. (részben osztott csoport) 

Mindenekelőtt fontosnak tartjuk a nyugodt, derűs légkör megteremtését, hogy minden gyermek jól érezhesse magát az óvodában. Úgy gondoljuk, hogy az egyéni differenciált bánásmód szükséges a személyes, bensőséges kapcsolat kialakításához, amely minden gyermeket megillet. A gyermek legfőbb tevékenysége a játék – az egész napos tevékenységünket eköré csoportosítjuk, ezen van a fő hangsúly.

A kis katicák imádják a zenét, a hangszereket, a dalokat, mondókákat és a táncokat. Nagyon muzikális kis csoport vagyunk, szeretünk közösen dalolászni. 

Mindennapjaink olyan vidámsággal és szeretetteljes közegben telnek, mintha egy nagy család lennénk! 🙂 

 

Szivárvány/Regenbogen/ csoport

Óvónők:

Pelcz Magdolna

Petricsné Gősi Edit

Dajka:

Vati Istvánné

 

Az Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde német nemzetiségi csoportja 18 éve fogadja az ide jelentkező gyermekeket. A vegyes életkorú csoportban mindhárom korosztály megtalálható, jelenlegi létszámunk: 25 fő. Fontosnak tartjuk a gyermekek életkori és egyéni sajátosságait, eltérő fejlődési ütemének szem előtt tartásával az egészséges, harmonikus személyiségfejlesztést, a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és értelmi fejlettség kialakítását. Német nemzetiségi csoportunkban a tevékenységi formákat a nemzetiségi nyelvi, irodalmi, szellemi és tárgyi kultúrájának értékei határozzák meg. Az óvodai élet tevékenységi formáiban egész nap során a két nyelv használata érvényesül. Az ismeretszerzést az évszakhoz, társadalmi eseményekhez, ünnepekhez kapcsoljuk, az aktualitásnak megfelelően választjuk ki a környezetismeret, vizuális nevelés, ének-zene, mese-vers foglalkozások témáit. A nyelvi készségek fejlesztését a gyerekek életkorának megfeleleően szervezzük meg. Német nemzetiségi nevelésünk célja és feladata a gyermekek életkori sajátosságainak, egyéni fejlettségi szintjének megfelelően a német nyelv, a németség kultúrájának megismerése, elsajátítása, a hagyományok átörökítése, a gyermekek felkészítése, ráhangolása a német nyelv iskolai tanulására. Módszereink: a kötetlenség, játékosság, önkéntesség, élmények biztosítása,versek, dalok formájában újabb ismeretek nyújtása, kooperatív tanulás. Fontosnak tartjuk a hagyományápolást, ezért évente kirándulásokat szervezünk német kisebbség által lakott településekre, tájházakba. A német népi mesterségekkel, tárgyi kultúrával helytörténeti gyűjtemények, tájházak megtekintése közben ismerkednek a gyerekek. Szoros kapcsolatban állunk a Tamási Német Kisebbségi Önkormányzattal, gyakran szerepelünk a város rendezvényein. A gyermekeket egymás személyének tiszteletben tartására, segítésére, játékának megbecsülésére neveljük.

 

Tigris csoport

 

Óvodapedagógusunk:

Czompó Mária

Szalavári Mária

Dajka:

Csomayné Komáromi Mária

 

Csoportunk vegyes életkorú. Az itt dolgozó felnőttekkel és gyerekekkel megbeszélt és közösen elfogadott szokás- szabályrendszer szerint éljük a mindennapjainkat, melyet rugalmasan kezelünk és adott szituációhoz mérten alakítunk. Minderről a szülők is tájékozottak. Nevelőmunkánk során fontosnak tartjuk a közösségi magatartás formálását, a szabad játéklehetőség biztosítását, a környezettudatos gondolkodásmód megalapozását. Minden tervezett tevékenységünknél építünk a gyerekek kíváncsiságára, érdeklődésére, aktivitására. Nyitottak vagyunk kreatív ötleteikre, bátorítjuk önkifejezésüket, önálló véleményalkotásukat. Serkentjük, támogatjuk megismerési vágyukat és sokféle élményt, lehetőséget nyújtunk számukra ennek kielégítéséhez. Kirándulásokat, sétákat, közvetlen megfigyeléseket, tapasztalatszerzési lehetőségeket szervezünk, kiállításokat tekintünk meg. Részt veszünk különböző rendezvényeken, gyerekeknek szóló műsorokon, foglalkozásokon. Nevelésünk során arra törekszünk, hogy gyermekeink önmaguk képességeihez mérten fejlődjenek, minél több sikerélményben legyen részük a mindennapok folyamán. Sok dicsérettel, megerősítéssel segítjük pozitív énképük kialakítását, tehetségük kibontakozását. Tiszteletben tartjuk a szülők elsődleges jogait gyerekek nevelésében és legjobb tudásunk szerint partneri módon segítjük őket ebben.

Csiga-biga csoport

 

Óvónők: Bencsics Edina

               Kiss Erika

Dajka:    Szép Erzsébet

A Csiga-biga csoport óvodánk legújabb csoportja, 2015 szeptemberében indult 19 fővel, és két újonnan érkező óvónővel, tiszta kiscsoportként. Jelenleg 22 gyermek jár a csoportba, 20 középsős, 2 kiscsoportos korú.

A gyermekek az új csoportszobának, és a felújított épületnek köszönhetően szép környezetben élvezhetik óvodás mindennapjaikat. Az elmúlt idő során igazi közösséggé kovácsolódtak, társaikkal szemben elfogadóak, szívesen segítenek egymásnak, és a felnőttekkel is értékes kapcsolatokat ápolnak. Célunk, hogy nyugodt környezetben, egyéni képességeket és életkori sajátosságokat figyelembe véve lehetővé tegyük a gyerekeknek, hogy játékos tevékenységeken keresztül sajátíthassák el azokat a képességeket, készségeket, amelyek az iskolás évekhez elengedhetetlenek. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek érzelmi életére, szocializációjukat, társas alkalmazkodási és beilleszkedési folyamataikat rengeteg fejlesztő játékkal és szabad beszélgetésekkel támogatjuk. Fontos számunkra, hogy minden gyermek érezze, hogy a csoportban dolgozó felnőttek mindegyike nyitott és elfogadó, bármilyen kérdés vagy probléma adódik. Önbizalmuk erősítésére, magabiztosságuk kialakítására pozitív megerősítésekkel törekszünk, hogy ezáltal pozitív gondolkodású, egészséges felnőttekké váljanak a gyerekek.

A gyerekek életkori sajátosságainak megfelelően napi két rövidebb foglalkozást tartunk, minden esetben játéktevékenységekbe ágyazva, aktív cselekvésekkel, kísérletekkel tesszük lehetővé, hogy a gyermekek megtapasztalhassák az őket körülvevő világot. Fontosnak tartjuk a hagyományok és a XXI. századi értékek megfelelő arányban történő megjelenítését a gyermekek mindennapjaiban. A csoport szokásrendszere és napirendje teljes mértékben kialakult, ez maximális biztonságérzetet ad a gyerekeknek, akik annyira szeretnek óvodába járni, hogy legtöbbször azt kérik szüleiktől délutánonként, hogy hadd maradjanak még egy kicsit.

Legfőbb célunk az, hogy a csoportba járó gyermekeknek felhőtlen, gondtalan, élményekben gazdag, sok nevetéssel teli, tevékeny óvodás éveket biztosítsunk. Goethe szavaival: „A legtöbb, amit a gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.”

 

Accordion Content