Bölcsődés csoportok

Bölcsődénk Bemutatása

Minden gyermek egyszeri és megismételhetetlen csoda, a hozzá vezető útnak is annak kell lennie.”

                                                                                   / Erich Fromm /

 

Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde intézményegységeként, 3 bölcsődei csoportban, összesen 27 gyermek ellátását tudjuk biztosítani. Kicsiny intézményünk az óvodával közös használatú ingatlanban, közös igazgatással működik. A gyermekekről csoportonként 2 fő szakképzett kisgyermeknevelő és 1-1 fő bölcsődei dajka gondoskodik, egységes szakmai elvárásoknak megfelelve.

Munkánk szervezése, feladataink végzése során a bölcsődei nevelés-gondozás általános követelményeinek teljesülése mellett kiemelt szerepet kap a gyermekközpontú pedagógiai megközelítés. 

Kisgyermeknevelőink szeretetteljes légkörben biztosítják a játék örömét, és a kisgyermekek szükségleteinek ellátását. Figyelembe veszik az egyéni bánásmód elvét, az eltérő otthoni szokásokat, a kisgyermekek igényeit és hangulati állapotát. 

Életkornak megfelelő játékkészlettel biztosítjuk a tágabb környezet megismerését, az átélt élmények feldolgozását. Segítjük a kisgyermekek egészséges testi, szellemi, lelki és szociális fejlődését, bátorítjuk és támogatjuk az önállósodási törekvéseiket. A vers, mese, mondóka és ének mindennapos tevékenységünk, mellyel a beszédfejlődésüket segítjük. Alkotó játéktevékenységekkel fejlesztjük a kézügyességet és a fantáziát, szabadon rajzolhatnak, színezhetnek, gyurmázhatnak, festhetnek, ragaszthatnak. 

Intézményünk csodálatos zöld parkkal rendelkezik- benne biztonságos játékok, mászókák, csúszdák, homokozó-, ami egész évben helyt ad a mozgás örömének megismeréséhez. 

A bölcsődei élet vidám, érdekes és sokszínű! Szeretettel várjuk és fogadjuk a régi, a leendő szülőket gyermekeikkel! 

Mókus csoport

 

Kisgyermeknevelők:

Varga Sándorné (Ilu néni)
Lakatos Alexandra (Szasza)


Bölcsődei dajka:

Hollósi Erika

 

A csoportunkat jelenleg 2-3 éves gyerekek alkotják, melynek maximális létszáma jelenleg 8 fő (ebből 2 lány és 6 fiú). A csoportszobánk ugyan nem rendelkezik nagy alapterülettel, de dekorálással, az alkalmazott színek harmóniájával és a csoportszobai berendezés körültekintő megválasztásával igyekszünk színessé, változatossá és egyben biztonságossá tenni a gyermekek környezetét.

Elsődleges feladatunk a gyermekek fejlődésének támogatása, a játékos megismerő tevékenységekre inspiráló körülmények biztosítása által. Hiszen a fő mozgáselemeket, a finom-mozgásokat, a gondolkodási készséget mind a játékon keresztül sajátítják el.

Alapvető céljaink közé tartozik, hogy felkészítsük a ránk bízott gyermekeket az óvodára, így kiemelt feladataink között szerepelnek a szobatisztaságra, az önállóságra és az empátiára nevelés.

A csoportunkat vezető kisgyermeknevelők a dajka bevonásával összedolgoznak, minden kérdésben közösen döntenek.

Fontos számunkra, hogy a gyermekek a bölcsőde falain belül is biztonságban, családias légkörben érezhessék magukat, ezért különösen fontosnak tartjuk, hogy sikerüljön jó kapcsolatot kialakítani és a bölcsődei ellátás során mindvégig fenntartani a szülőkkel.

Nyuszi csoport

Kisgyermeknevelők:

Gulyás Eszter (Eszti)

Csizmadia Katalin (Kata)

 

Dajka:

Rauch Sarolta (Saci)

 

A Nyuszi csoport létszáma 11 fő de jelenleg 10 gyermek jár hozzánk, 2 fiú és 10 lány.

Mikor hozzánk megérkezel, mindig kedvesen, szeretettel, öleléssel fogadunk.
Magaddal hozhatod kedvenc szőrme állatkádat, játékodat, mely egész nap veled lehet.
A kedves bölcsődés jeledet megtalálod sok helyen: öltözőben a szekrényeden, mosdóban a törölköződön, fésűdön.
Mindent megteszünk, hogy jól érezd magad a csoportunkban. Segítségünkkel megtanulsz szépen tisztálkodni, használni a mosdót, szappant, törölközőt. Bíztatunk az önálló öltözködésre, étkezésre. Sokat játszunk, énekelünk, mesélünk, mondókázunk, rajzolunk, festünk közösen. Az udvaron felfedezheted a homokozót, csúszdát, motorokat, szabadon szaladgálhatsz a pajtásaiddal. Ebéd után az otthonról hozott kis párnád, szép színes takaród, cumid, babád vár az ágyadban, hogy pihenj és szép, mosolygós szemekkel ébredve várd szüleidet, hogy érted jöjjenek délután.

Nagyon figyelünk egymásra - gyerekekre, szülőkre egyaránt -, mint egy nagycsalád.

 

 

Katica csoport

Kisgyermeknevelők:

Dombai-Simon Éva

Horváth Hajnalka

 

Dajka:

Miksáné Horváth Judit

 

Csoportunkba 8 fő kisgyermek jár, vegyes korosztályban. A legfiatalabb 16 hónapos, a legidősebb 3 éves.

A csoportszobánk kicsi, de nagyon hangulatos, dekorációja mindig az adott évszaknak és ünnepkörnek megfelelő. se.

Fontos számunkra a biztonságos légkör megteremtése, a családokkal való együttműködés, a napi információcsere.

Napi tevékenységeink közé tartozik

  • az ének-zene, aminek képesség- és személyiségfejlesztő hatása nagy. A dalos játék lehetőséget ad a megfelelő észlelési, érzelmi biztonságra, a nyelvi és kognitív fejlődésre
  • az alkotótevékenység, ami az öröm forrása, segít az érzelmek feldolgozásában és kifejezésében
  • a vers és mese, ami nagy hatással van a kisgyermekek érzelmi, értelmi (beszéd, gondolkodás, emlékezet, képzelet) és szociális fejlődésére
    a közös mesélés élménye segít a szókincs kialakulásában és a világról szóló ismeretek megszerzésében

Szeretnénk elérni, hogy a csoportunkba járó kisgyermekek vidáman, felszabadultan játszanak, mindig törekedünk kíváncsiságuk kielégítésére.