Bölcsődés csoportok

Bölcsődénk Bemutatása

„Az igazi nevelés nem szigorú büntetés és szerető engedékenység, pofozó-simogató taktikáján múlik, hanem mindenekelőtt a PÉLDÁN, a MINTÁN, gyermekünkre elsősorban a lényünkkel hatunk. Azzal, akik vagyunk. Amit mondunk kevés. Egész lényünkkel nevelünk.”

                                                                                   / Müller Péter /

 

Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde intézményegységeként, 3 bölcsődei csoportban, csoportszobáink alapterülete alapján összesen 30 gyermek ellátását tudjuk biztosítani. Kicsiny intézményünk az Aranyerdő Óvodával közös használatú ingatlanban, közös igazgatással működik. Gyermekekről csoportonként 2 fő szakképzett kisgyermeknevelő és 1-1 fő bölcsődei dajka gondoskodik.

Csoportszobáink kedvezőtlen műszaki adottságaiért némiképp kárpótol bennünket, hogy az intézmény csodálatos zöld parkkal rendelkezik. Bölcsődés korú gyermekeink számára még nem kellőképpen kiaknázottak az udvarban rejlő lehetőségek éppen ezért játékparkunk fejlesztését kiemelten fontos feladatunknak tekintjük a közeljövőre vonatkozóan.

Bölcsődei csoportjainkban egységes szakmai elvárások érvényesülnek a szakszerű gondozás- nevelés területén. Munkánk szervezése, feladataink végzése során a bölcsőde nevelés-gondozás általános követelményeinek teljesülése mellett kiemelt szerepet kap a gyermekközpontú pedagógiai megközelítés.

Gyermekképünk: a harmonikusan, sokoldalún fejlődő gyermek, aki testileg és lelkileg egészséges, szociálisan kompetens. Nyitott az őt körülvevő környezet ingereire, kitartó, aktív és tevékeny.

 

                                                                       Bölcsődevezető: Keszthelyi Katalin

Mókus csoport

Kisgyermeknevelők:
Varga Sándorné (Ilu)
Lakatos Alexandra (Szasza)

Bölcsődei dajka:
Hollósi Erika

A csoportunkat jelenleg 2,5-3 éves gyerekek alkotják, melynek létszáma jelenleg 10 fő (ebből 8 lány és 2 fiú). A csoportszobánk ugyan nem rendelkezik nagy alapterülettel, de dekorálással, az alkalmazott színek harmóniájával és

a csoportszobai berendezés körültekintő megválasztásával igyekszünk színessé, változatossá és egyben biztonságossá tenni a gyermekek környezetét.

Elsődleges feladatunk a gyermekek fejlődésének támogatása, a játékos megismerő tevékenységekre inspiráló körülmények biztosítása által. Hiszen a fő mozgáselemeket, a finom-mozgásokat, a gondolkodási készséget mind a játékon keresztül sajátítják el.

Alapvető céljaink közé tartozik, hogy felkészítsük a ránk bízott gyermekeket az óvodára, így kiemelt feladataink között szerepelnek a szobatisztaságra, az önállóságra és az empátiára nevelés.

Csoportunkat vezető kisgyermeknevelők összedolgoznak, minden kérdésben közösen döntenek.

Fontos számunkra, hogy a gyermekek a bölcsőde falain belül is biztonságban, családias légkörben érezhessék magukat, ezért különösen fontosnak tartjuk, hogy sikerüljön jó kapcsolatot kialakítani és a bölcsődei ellátás során mindvégig fenntartani a szülőkkel.

Nyuszi csoport

 

Kisgyermeknevelők:
Szabó Judit (Jucus)
Jankó Márta (Márti)

Bölcsődei dajka:
Miksáné Horváth Judit

A bölcsőde legnagyobb létszámával rendelkező csoportja a Nyuszi csoport.
Jelenleg 12 kisgyermek jár a csoportunkba. Korcsoportunk vegyes
korcsoport egészen 1.5 évestől a 3 évesig terjed a skála. Csoportunk a
legnagyobb alapterületű csoportszoba a bölcsőde intézményén belül.
Számunkra fontos, hogy a gyermekeknek családias légkört teremtsünk, ahol
mindennapjaikat nyugalomban és vidám játékkal tölthessék. Mivel már
kisgyermek korban fontos a zenei nevelés ezért kiemelt feladatunknak tartjuk a gyermekek
közelébe hozni a zenét, az énekeket és a mondókákat. Az alkotás is fontos
szerepet játszik a gyermekek életében. Igyekszünk mindig változatos, életkori sajátosságaiknak
megfelelő, évszakokhoz, ünnepkörökhöz kapcsolódó alkotási lehetőségeket
biztosítani gyermekeink számára. Munkánk során elsődleges célunk támogatni a gyermekek személyiségének harmonikus, kiegyensúlyozott fejlődését és ennek érdekében biztosítani a családokkal való konstruktív együttműködést.

Katica csoport

Kisgyermeknevelők:
Horváth Hajnalka (Hajni)
Dombai-Simon Éva (Évi)

Bölcsődei dajka:
Mohai Eszter

 

Csoportunkba vegyes korcsoportban, jelenleg 8 fő gyermek jár. A legfiatalabb 16 hónapos, a legidősebb 3 éves. A csoport egy pár hónapos műszaki felújítást követően, 2017. januárjával kezdődően folytatja működését. A – kivétel nélkül- újonnan beiratkozó gyermekeket ennek köszönhetően egy teljesen felújított, világos, kellemes hangulatú csoportszoba várta, melyben a gyermekek életkorának megfelelő mennyiségű és minőségű játékkészlet biztosítja a nyugodt, önfeledt játék lehetőségét. A csoportszoba dekorációja harmonikus és mindig az adott évszaknak, ünnepkörnek megfelelően változik. Életkorhoz, évszakhoz és időjáráshoz igazodó alkotótevékenységgel, játékos tornával, énekekkel, mondókákkal színesítjük a gyermekek bölcsődében eltöltött idejét. Ezen tevékenységek alkalmával fejlesztjük önállóságukat, kreativitásukat, képzelőerejüket és mozgásukat. A szülőkkel napi szinten tartjuk a kapcsolatot, kölcsönösen tájékoztatjuk egymást a gyermek fejlődésének alakulásáról, egyéb  fontosnak vélt eseményekről, körülményekről. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a szülők számára megnyugtató érzés legyen az a tudat, hogy bölcsődei gondoskodásban helyezték el gyermeküket, míg ők családfenntartói kötelességüket teljesítik. Igyekszünk bizonyítani számukra, hogy gondoskodó, megbízható kezek között hagyják gyermekeiket.