Bölcsődés csoportok

Bölcsődénk Bemutatása

Minden gyermek egyszeri és megismételhetetlen csoda, a hozzá vezető útnak is annak kell lennie.”

                                                                                   / Erich Fromm /

 

Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde intézményegységeként, 3 bölcsődei csoportban, összesen 27 gyermek ellátását tudjuk biztosítani. Kicsiny intézményünk az óvodával közös használatú ingatlanban, közös igazgatással működik. A gyermekekről csoportonként 2 fő szakképzett kisgyermeknevelő és 1-1 fő bölcsődei dajka gondoskodik, egységes szakmai elvárásoknak megfelelve.

Munkánk szervezése, feladataink végzése során a bölcsődei nevelés-gondozás általános követelményeinek teljesülése mellett kiemelt szerepet kap a gyermekközpontú pedagógiai megközelítés. 

Kisgyermeknevelőink szeretetteljes légkörben biztosítják a játék örömét, és a kisgyermekek szükségleteinek ellátását. Figyelembe veszik az egyéni bánásmód elvét, az eltérő otthoni szokásokat, a kisgyermekek igényeit és hangulati állapotát. 

Életkornak megfelelő játékkészlettel biztosítjuk a tágabb környezet megismerését, az átélt élmények feldolgozását. Segítjük a kisgyermekek egészséges testi, szellemi, lelki és szociális fejlődését, bátorítjuk és támogatjuk az önállósodási törekvéseiket. A vers, mese, mondóka és ének mindennapos tevékenységünk, mellyel a beszédfejlődésüket segítjük. Alkotó játéktevékenységekkel fejlesztjük a kézügyességet és a fantáziát, szabadon rajzolhatnak, színezhetnek, gyurmázhatnak, festhetnek, ragaszthatnak. 

Intézményünk csodálatos zöld parkkal rendelkezik- benne biztonságos játékok, mászókák, csúszdák, homokozó-, ami egész évben helyt ad a mozgás örömének megismeréséhez. 

A bölcsődei élet vidám, érdekes és sokszínű! Szeretettel várjuk és fogadjuk a régi, a leendő szülőket gyermekeikkel! 

Mókus csoport

Kisgyermeknevelők:
Varga Sándorné (Ilu)
Lakatos Alexandra (Szasza)

Bölcsődei dajka:
Hollósi Erika

A csoportunkat jelenleg 2,5-3 éves gyerekek alkotják, melynek létszáma jelenleg 10 fő (ebből 8 lány és 2 fiú). A csoportszobánk ugyan nem rendelkezik nagy alapterülettel, de dekorálással, az alkalmazott színek harmóniájával és

a csoportszobai berendezés körültekintő megválasztásával igyekszünk színessé, változatossá és egyben biztonságossá tenni a gyermekek környezetét.

Elsődleges feladatunk a gyermekek fejlődésének támogatása, a játékos megismerő tevékenységekre inspiráló körülmények biztosítása által. Hiszen a fő mozgáselemeket, a finom-mozgásokat, a gondolkodási készséget mind a játékon keresztül sajátítják el.

Alapvető céljaink közé tartozik, hogy felkészítsük a ránk bízott gyermekeket az óvodára, így kiemelt feladataink között szerepelnek a szobatisztaságra, az önállóságra és az empátiára nevelés.

Csoportunkat vezető kisgyermeknevelők összedolgoznak, minden kérdésben közösen döntenek.

Fontos számunkra, hogy a gyermekek a bölcsőde falain belül is biztonságban, családias légkörben érezhessék magukat, ezért különösen fontosnak tartjuk, hogy sikerüljön jó kapcsolatot kialakítani és a bölcsődei ellátás során mindvégig fenntartani a szülőkkel.

Nyuszi csoport

 

Kisgyermeknevelők:
Szabó Judit (Jucus)
Jankó Márta (Márti)

Bölcsődei dajka:
Miksáné Horváth Judit

A bölcsőde legnagyobb létszámával rendelkező csoportja a Nyuszi csoport.
Jelenleg 12 kisgyermek jár a csoportunkba. Korcsoportunk vegyes
korcsoport egészen 1.5 évestől a 3 évesig terjed a skála. Csoportunk a
legnagyobb alapterületű csoportszoba a bölcsőde intézményén belül.
Számunkra fontos, hogy a gyermekeknek családias légkört teremtsünk, ahol
mindennapjaikat nyugalomban és vidám játékkal tölthessék. Mivel már
kisgyermek korban fontos a zenei nevelés ezért kiemelt feladatunknak tartjuk a gyermekek
közelébe hozni a zenét, az énekeket és a mondókákat. Az alkotás is fontos
szerepet játszik a gyermekek életében. Igyekszünk mindig változatos, életkori sajátosságaiknak
megfelelő, évszakokhoz, ünnepkörökhöz kapcsolódó alkotási lehetőségeket
biztosítani gyermekeink számára. Munkánk során elsődleges célunk támogatni a gyermekek személyiségének harmonikus, kiegyensúlyozott fejlődését és ennek érdekében biztosítani a családokkal való konstruktív együttműködést.

Katica csoport

Kisgyermeknevelők:
Horváth Hajnalka (Hajni)
Dombai-Simon Éva (Évi)

Bölcsődei dajka:
Mohai Eszter

 

Csoportunkba vegyes korcsoportban, jelenleg 8 fő gyermek jár. A legfiatalabb 16 hónapos, a legidősebb 3 éves. A csoport egy pár hónapos műszaki felújítást követően, 2017. januárjával kezdődően folytatja működését. A – kivétel nélkül- újonnan beiratkozó gyermekeket ennek köszönhetően egy teljesen felújított, világos, kellemes hangulatú csoportszoba várta, melyben a gyermekek életkorának megfelelő mennyiségű és minőségű játékkészlet biztosítja a nyugodt, önfeledt játék lehetőségét. A csoportszoba dekorációja harmonikus és mindig az adott évszaknak, ünnepkörnek megfelelően változik. Életkorhoz, évszakhoz és időjáráshoz igazodó alkotótevékenységgel, játékos tornával, énekekkel, mondókákkal színesítjük a gyermekek bölcsődében eltöltött idejét. Ezen tevékenységek alkalmával fejlesztjük önállóságukat, kreativitásukat, képzelőerejüket és mozgásukat. A szülőkkel napi szinten tartjuk a kapcsolatot, kölcsönösen tájékoztatjuk egymást a gyermek fejlődésének alakulásáról, egyéb  fontosnak vélt eseményekről, körülményekről. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a szülők számára megnyugtató érzés legyen az a tudat, hogy bölcsődei gondoskodásban helyezték el gyermeküket, míg ők családfenntartói kötelességüket teljesítik. Igyekszünk bizonyítani számukra, hogy gondoskodó, megbízható kezek között hagyják gyermekeiket.