Faliújság

Aktualitás
HírekHálánkat és köszönetünket szeretnénk kifejezni a Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde dolgozói nevében Marcell Schmidt polgármesternek. Schmidt úr, Stollberg testvérvárosunk polgármestere egy nagylelkű adományt ajándékozott a mai napon óvodánknak: 1.800.000 forintot. A pénzt fejlesztésre, korszerűsítésre és játékok vásárlására ajánlotta fel.

Ezúton szeretnénk tehát nyilvánosan is mérhetetlen hálánkat kifejezni neki!

Köszönjük szépen ezt a hihetetlen nagy gesztust!

Nevelési év rendje

 

Bölcsőde- információk, aktualitások

Tisztelt Szülők!

Értesítjük Önöket, hogy intézményünk az idei nevelési évben az alábbiak szerint tart zárva:

2022. április 21. (csütörtök): Bölcsődék napja
2022. augusztus 15-től augusztus 19-ig: Takarítási szünet

Ezekre a napokra igényfelmérés nem történik, gyermekeket nem fogadunk.

A tavaszi szünet idejére igényfelmérést végzünk, létszámnak megfelelő - összevont csoporttal működünk és fogadunk gyermekeket.    

 


A bölcsődei beiratkozás időpontja:   

2022. május 4. 700 és 1700 óra között
2022. május 5. 700 és 1700 óra között

A bölcsődei beiratkozás helye:

Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde – 7090 Tamási, Béri Balogh Á. u. 1-3.

Bölcsődevezetői iroda (felső épület)

 

A bölcsődei felvétel:

Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének, sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévének betöltéséig, illetve annak az évnek a december 31-éig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét, a sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévét betölti. Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig.

 

A bölcsődei beiratkozás a fenti helyen és időpontban személyesen, szóban történik, a szükséges dokumentumok bemutatásával. A bölcsődei felvételről a bölcsőde vezetője dönt, aki döntését szóban közli a szülővel.

 

Tájékoztató
Beiratkozás

ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS

a 2022/2023. nevelési évre vonatkozóan

 

Tamási Város Önkormányzata, mint a Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde fenntartója a 2022/2023. nevelési évre vonatkozó óvodai, bölcsődei beiratkozás időpontját és módját az alábbiak szerint határozza meg:

az óvodai beiratkozás időpontja:

2022. május 2. 700 és 1700 óra között
2022. május 3. 700 és 1700 óra között

 

Az óvodai beiratkozás helye:

Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde – 7090 Tamási, Béri B. Á. u. 1-3.

Intézményvezetői iroda (felső épület)

 

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, valamint TAJ kártyája,
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

Az óvodai felvétel:

Az óvoda kötelező felvételi körzete: Tamási város közigazgatási területe.

Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tart, azonban az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 2022. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti. Amennyiben a szülő nem tesz eleget beíratási kötelezettségének szabálysértést követ el.

Az óvodai beiratkozás a fenti helyen és időpontban személyesen, szóban történik, a szükséges dokumentumok bemutatásával. Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, aki az óvodai felvételi, esetleges átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2022. május 30. Elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyújtható be jogorvoslati kérelem Tamási Város Önkormányzatához.

 

A bölcsődei beiratkozás időpontja:    

2022. május 4. 700 és 1700 óra között
2022. május 5. 700 és 1700 óra között

 

A bölcsődei beiratkozás helye:

Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde – 7090 Tamási, Béri Balogh Á. u. 1-3.

Bölcsődevezetői iroda (felső épület)

 

A bölcsődei felvétel:

Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének, sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévének betöltéséig, illetve annak az évnek a december 31-éig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét, a sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévét betölti. Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig.

A bölcsődei beiratkozás a fenti helyen és időpontban személyesen, szóban történik, a szükséges dokumentumok bemutatásával. A bölcsődei felvételről a bölcsőde vezetője dönt, aki döntését szóban közli a szülővel.

 


Hirdetmény óvodai és bölcsődei beiratkozásra 2022-2023 nevelési évre vonatkozóan