Faliújság

Munkaszüneti Napok

Tájékoztatás

intézményünk 2017-es évre vonatkozó nyitva tartási rendjéről

 

Munkaszüneti napok 2017-ben, ünnepekkel együtt

2017. január 1. vasárnap vasárnapra esik (Újév első napja)
2017. március 15. szerda munkaszüneti nap (Nemzeti ünnep)
2017. április 14. péntek munkaszüneti nap  (Nagypéntek)
2017. április 17. hétfő hosszú hétvége (Húsvét hétfő)
2017. május 1. hétfő hosszú hétvége (A munka ünnepe)
2017. június 5. hétfő hosszú hétvége (Pünkösd hétfő)
2017. augusztus 20. vasárnap vasárnapra esik (Nemzeti ünnep)
2017. október 23. hétfő hosszú hétvége (Az 1956-os forr. Évfordulója)
2017. november 1. szerda munkaszüneti nap (Mindenszentek)
2017. december 24. vasárnap pihenőnap (Szenteste)
2017. december 25. hétfő hosszú hétvége (Karácsony első napja)
2017. december 26. kedd hosszú hétvége (Karácsony másnapja)
2018. január 1. hétfő hosszú hétvége (Újév első napja)

 

Tavaszi szünet

 1. Április 17-21.

utolsó nap: április 14. péntek

első nap: április 24. hétfő

 

nyitva tartás: szülői igényfelmérés alapján összevont csoportokkal működünk, kivétel:

 1. Április 21. péntek (szakmai nap) Bölcsődék napja

intézményünk ZÁRVA tart

(Ezen munkanap a tavaszi szünet időszakára esik, amely napra ellátásra vonatkozó igényfelmérést nem végzünk)

 

A Bölcsődék Napjának megünnepléséről szóló 7/2010. (II. 19.) SZMM utasítás, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 15/1998. NM rendelet módosításának értelmében a bölcsődében április 21-e, (vagy ha az heti pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik), az azt követő legközelebbi munkanap, minden évben nevelés-gondozás nélküli munkanap.

 

 1. Június hónapban (1 nap gondozás-nevelés nélküli munkanap) Szakmai nap

intézményünk ezen a napon ZÁRVA tart, ellátásra vonatkozó igényfelmérést nem végzünk

 

Nyári szünet

 1. Június 16 – augusztus 31. (csütörtök)

utolsó nap: Június 15. (csütörtök)

első nap szeptember 1. (péntek)

 

 

 

 

Nyári nyitva tartás:

 1. Június 19-augusztus 11-ig: szülői igényfelmérés alapján összevont csoporttal működünk.

 

 1. Augusztus 14-18-ig (5 nap): takarítási szünet

A takarítási szünet időtartama alatt az intézményünk zárva tart, ezen időszakra vonatkozóan igényfelmérést nem végzünk.

 

 1. Augusztus 21-től: minden csoport működik, nincs összevonás

 

Őszi szünet

 1. Október 30. – November 3.

utolsó nap: október 27. (péntek)

első nap: november 6. (hétfő)

 

nyitva tartás:

Október 30-31-án szülői igényfelmérés alapján összevont csoporttal működünk.

November 2-3-án szülői igényfelmérés alapján összevont csoporttal működünk.

 

Téli szünet

 1. December 27. – 2018. Január 2.

utolsó nap: December 22. (péntek)

első nap: Január 3. (szerda)

 

nyitva tartás:

A téli szünet teljes időtartama alatt az intézményünk zárva tart, ezen időszakra vonatkozóan igényfelmérést nem végzünk.

 

 1. Január 3-tól: minden csoport működik, nincs összevonás

 

 

 

 

Kelt: Tamási, 2017. február 10.

Beiratkozás

Hirdetmény óvodai, bölcsődei beiratkozásra a 2017/2018. nevelési évre vonatkozóan

Tamási Város Önkormányzata, mint a Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde fenntartója a 2017/2018. nevelési évre vonatkozó óvodai, bölcsődei beiratkozás időpontját és módját az alábbiak szerint határozza meg.

BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA:
2017. április 24. 7:00 17:00 óra között
2017. április 25. 7:00 17:00 óra között

BEIRATKOZÁS HELYE:
Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde – 7090 Tamási, Béri B. Á. u. 1-3., intézményvezetői iroda (felső épület)

BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, valamint TAJ kártyája,
 • a szülői felügyeleti jogot gyakorló személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.


AZ ÓVODAI FELVÉTEL:

Az óvodában a 2017/2018. nevelési év 2017. szeptember 1. napjától 2018. augusztus 31. napjáig tart.

Az óvoda kötelező felvételi körzete: Tamási város közigazgatási területe.

Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tart, azonban az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 2017. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti. Amennyiben a szülő nem tesz eleget beíratási kötelezettségének szabálysértést követ el.

Az óvodai beiratkozás a fenti helyen és időpontban személyesen, szóban történik, a szükséges dokumentumok bemutatásával. Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, aki az óvodai felvételi, esetleges átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2017. május 23. Elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyújtható be jogorvoslati kérelem Tamási Város Önkormányzatához.

A BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS:

A bölcsődében a 2017/2018. nevelési év 2017. szeptember 1. napjától 2018. augusztus 31. napjáig tart.

Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének, sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévének betöltéséig, illetve annak az évnek a december 31-éig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét, a sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévét betölti. Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig.

A bölcsődei beiratkozás a fenti helyen és időpontban személyesen, szóban történik, a szükséges dokumentumok bemutatásával. A bölcsődei felvételről a bölcsőde vezetője dönt, aki döntését szóban közli a szülővel.

 

Felvételi Tájékoztató

 

Tájékoztató a bölcsődei felvételi előjegyzéssel kapcsolatos teendőkről

 

A bölcsődei felvételi előjegyzéshez szükséges kitölteni és a bölcsődevezető részére személyesen benyújtani a csatolt JELENTKEZÉSI LAP elnevezésű nyomtatványt, továbbá az ellátásra való jogosultságot igazoló dokumentumokat:

- gyermek lakcímét igazoló kártyának másolatát,

- szülők munkaviszonyára vonatkozó munkáltatói igazolást,

- gyermek TAJ kártyájának másolatát.
Felvételi előjegyzésre jelentkezni az év folyamán folyamatosan lehet az alábbi telefonszámon egyeztetett időpontban:
+36 20 560-8727

 

Megjegyzés: az előjegyzés nem minősül szerződéskötésnek. A felvétel a jelzett igények és a jogosultság elbírálásának alapján meghatározott sorrendben történik a gyermek érdekeit és jogait szem előtt tartva. A szülőket a bölcsődevezető minden esetben tájékoztatja a felvétel lehetséges időpontjáról és körülményeiről. Szolgáltatói szerződés megkötése a felek egyetértésével történik.

 

Jelentkezési Lap Letöltése